Weekly Parashot

The Torah of Messiah YeshuaParashah No 26

Book Vayikra LeviticusVaikra (called) Leviticus Vaikra 9: 1-11: 47.

Haftara: 2 Samuel 6: 1-19.

Apostolic Writings: Matitiáhu - Matthew 11: 25-30